Tak widzimy otaczające nas piękno ...
Staramy się uchwycić każdą chwilę ...
Każdą najmniejszą okazję wykorzystujemy, aby obiektywem zatrzymać czas ...
 

 .